โหลด App ฟรีเที่ยวอำเภอเมือง
เที่ยวบ้านธิ
เที่ยวอำเภอแม่ทา
เที่ยงอำเภอบ้านโฮ่ง
เที่ยวอำเภอทุ่งหัวช้าง
เที่ยวอำเภอป่าซาง
เที่ยวอำเภอลี้
เที่ยวอำเภอเมืองหนองล่อง
 

ร้านอาหารครัววันดี

 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
เวลาเปิด-ปิด
9.00-21.00 ทุกวัน
ที่ตั้ง 196/2 หมู่ 6 ต.ริมปิง ถนนลำพูน-สันป่าตอง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ 053-000116 โทรศัพท์มือถือ (เจ้ไพ) 081-8836215
Website http://khruawandeelamphun.com/
Email E-mail Wandee-k@hotmail.com
 
   

รายละเอียด
ร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดลำพูน ชื่อครัววันดีนั้น มิใช่ชื่อเจ้าของร้าน หากแต่มีความหมายตามความเชื่อของคนทางเหนือว่าวันไหนๆก็เป็นวันดี ไม่เป็นวันเสีย เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พศ.2537 โดย คุณศรีจันทร์ ญาณรังษี ซึ่งเป็นคนลำพูนโดยกำเนิด ด้วยความที่เจ้าของร้านเป็นคนเมือง จึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ปรุงออกมานั้นจะเป็นอาหารพื้นเมืองโดยแท้ เรียกว่าต้นตำหรับเลยก็ว่าได้

เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มติม รีวิวอาหารครัววันดี จาก เว็บ GooGle.com

ข้อมูล ร้านอาหารครัววันดี จาก Google
 
อาหารพื้นเมืองเลอค่า รถรางล้านนาพาชมเมือง เมือง
“ไปลำพูนต้องกินลำไย” ประโยคนี้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เพราะที่จังหวัดลำพูนเป็นแหล่งปลูกลำไยที่ใหญ่ที่สุด
0 รีวิว  0 รูป
 
สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพู เมือง
คนลำพูนนั้นทอผา้ใชเ้องมาแต่นมนานผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูน เป็นที่ต้องการทั่วไปไ
273 รีวิว  0 รูป
 
สนามกอล์ฟโกลด์แคนยอน คันทรีคลับ (นิด้า) เมือง
สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายน้ำ included
สนามซ้อมตีกอล์ฟ included
สนามเทนนิส included
0 รีวิว  0 รูป
 
ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน เมือง
ทุกวันศุกร์ ถนนสายเงียบเชียบของลำพูนจะคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการจัดงานถนนคนเดิน "คืนวิถีช
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดมหาวันวรมหาวิหาร เมือง
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเ
0 รีวิว  0 รูป
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เมือง
เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจาก
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดพระธาตุหริภุญชัย เมือง
งามสง่าด้วยเจดีย์แบบล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโกศทองคำ ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลา
6143 รีวิว  0 รูป
 
สรงน้ำ4 ครูบาเมืองหละปูน เมือง
สรงน้ำ4 ครูบาเมืองหละปูน
0 รีวิว  0 รูป
 
ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ เมือง
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญ” หรือ “นักบุญแห่งล้านนา” ที่ได้ทำคุณประ
0 รีวิว  0 รูป
 
บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี เมือง
เจดีย์ปทุมวดี ตำนานกล่าวว่า สร้างโดยพระนางปทุมวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช พร
4 รีวิว  0 รูป

 

 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260