โหลด App ฟรี

แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม

(Khua Mung Tasing)
เมือง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งน้ำเป็นจุดประสงค์หลัก แต่การสร้างหลังคามุงขึ้นสันนิฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อเหตุผลทาง สถาปัตย์ คือ สะพานโบราณส่วนใหญ่เป็นสร้างด้วยไม้ การมุงหลังคาช่วยกันแดดกันฝนทำให้อายุการใช้งานของสะพานยาวนานขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อสะพานมีร่มเงา จากที่ใช้เพียงการสัญจรไปมากลายมาเป็นนั่งพักผ่อน นั่งคุยกัน และพัฒนามาเป็นตลาดพื้นบ้านเล็ก
จวบจนปัจจุบัน ขัวมุงท่าสิงห์ ได้พัฒนาโดย อบจ.ลำพูน ทำเป็นศูนย์สินค้า OTOP ขายสินค้าพื้นบ้าน
กาดขัวมุง ตั้งอยู่บริเวณบ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภ ุญชัยวรมหาวิหาร เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายโดยฝีมือชาวบ้าน ผ้าที่ผลิตจะเป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่น ๆ เป็นเส้นทางที่เหมาะกับการเดินเท้า หรือนั่งรถสามล้อถีบ ชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านอาทิ วัดต้นแก้ว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้นกิจกกรมที่ต้องทำที่นี่
แหล่งช็อปขึ้นชื่อหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยเสน่ห์สวยแปลกตา เพราะตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำกวงที่มุงหลังคา หลากหลายไปด้วยสินค้า OTOP ของท้องถิ่น อาทิ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอกลำพูน สินค้าตกแต่งบ้าน ของ
ที่ระลึก และเครื่องประดับ
เปิดทุกวันเวลา 09.00-18.00 น. ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกลางเมืองลำพูน ที่เชื่อมไปยังถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง

เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม จาก Google
  ข้อมูล แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260