โหลด App ฟรี

ดินแดนลำไยกรอบหวาน

เมือง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านหนองช้างคืน ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
ลำไย เป็นไม้เขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียถิ่นกำเนิด ในลังกา อินเดีย และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ หลักฐาน ปรากฎในวรรณคดีจีนในสมัยพระเจ้าเซ็งแทงของจีน เมื่อปี 1766ปีก่อนคริสกาลและจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ 110 ปี ก่อนคริสตกาล ได้มีการกล่าวถึงลำไยไว้แล้ว และชาวยุโรปได้เดินทางไปยังประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 1514 เขียนเรื่องราวลำไยไว้ในปี พ.ศ. 1585 แสดงว่า ลำไยมีการปลูกในจีนที่มณฑลกวางตุ้ง เสฉวน มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกียน ลำไยได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย
ลังกา พม่า และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้าสู่ประเทศอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่ 25ลำไยเข้าสู่ประเทศไทย ในประเทศไทยลำไยคงแพร่เข้ามาในประเทศพร้อมๆ กับประเทศในเขตนี้ แต่ไม่ปรากฎหลักฐานที่พบเป็นต้นลำไยในสวนเก่าแก่ของ ร.อ.หลวงราญอริพล (เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร์ ถนสาธุประดิษฐ์ใกล้วัดปริวาศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นลำไยที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ดเพาะแสดงว่า ลำไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้ว และมีการพัฒนาพันธุ์ตามลำดับตามสภาพภูมิอากาศ ต่อมา... พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้นำลำไยมาจากกรุงเทพฯขยายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ขยายพันธุ์
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในล้านนา โดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์ (Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณลักษณะที่ดีของภูมิอากาศ เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลำไย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดลำพูน มีสภาพภูมิประเทศดี มีลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสาย จนเกิดลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ลำไยเมืองลำพูน เมื่อปี 2511 ลำไยต้นเดียว สามารถขายได้เป็นหมื่นบาท ผลิตผลต่อตัน ได้ถึง40-50 เข่ง พัฒนาการของลำไยในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน ถ้านับจากการเสด็จกลับล้านนาครั้งแรกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อปี 2457 จนถึงลำไยต้นหมื่นที่หนองช้างคืน เมื่อปี พ.ศ. 2511 พัฒนามาร่วม60 ปี และถ้านับถึงปีปัจจุบัน มีการพัฒนาพันธุ์ร่วม 100 กว่าปีแล้ว และปัจจุบันลำไยมีมาก หลากหลายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ดอ เบี้ยวเขียว ชมพู แห้วและพันธุ์อื่นๆ อีกมากมายปัจจุบันจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกลำไยประมาณ 271,040 ไร่เกษตรกร จำนวน 32,889 ราย มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท


กิจกกรมที่ต้องทำที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ดินแดนลำไยกรอบหวาน จาก Google
  ข้อมูล ดินแดนลำไยกรอบหวาน จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260