โหลด App ฟรี

ไม้แกะสลักแม่ทา

(The carved wood)
แม่ทา   1 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง ตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน ต. อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เป็นผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญา ทักษะ และความละเอียดประณีตของช่างแกะสลักมาสร้างสรรค์เป็นไม้แกะสลักที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จนกลายเป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากการเล่าขานต่อกันมา ทำให้ทราบว่า การแกะสลักไม้ของชาวแม่ทา เริ่มมาประมาณ พ.ศ. 2348 สมัยที่ชาวยองถูกเกณฑ์ให้มาบูรณะเมืองลำพูน แล้วย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มของแม่น้ำต่างๆ รวมทั้งแม่น้ำทา ในเขตอำเภอแม่ทาด้วย โดยเฉพาะในเขตตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน


กิจกกรมที่ต้องทำที่นี่
สล่าชาวแม่ทาทุกหมู่บ้านสืบทอดจิตวิญญาณด้วยการแกะสลักไม้จากบรรพบุรุษชาวยองมานานกว่า 200 ปี เป็นแหล่งแกะไม้ฉำฉา เพื่อป้อนโรงงานหัตถอุตสาหกรรมศิลป์ในระดับโลก มีทั้งเครื่องประดับบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และของที่ระลึ ย่านแกะสลักไม้ มีทั้งบ้านชาวบ้าน และเป็นโรงงานใหญ่ งานที่แกะสลักส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาไม้แบบต่างๆ รูปดอกไม้ ปลา แล้วแต่จะมีใบสั่ง สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมการแกะสลัก ซึ่งจะมีชาวบ้านมาแกะสลักทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และซื้อสินค้าได้
เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ไม้แกะสลักแม่ทา จาก Google
  ข้อมูล ไม้แกะสลักแม่ทา จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (1)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

- 3/8/2023

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260