โหลด App ฟรี

บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี

เมือง   4 รีวิว  4 รูป
ที่ตั้ง ลำพูน ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เจดีย์ปทุมวดี ตำนานกล่าวว่า สร้างโดยพระนางปทุมวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช พร้อมกับพระเจ้าอาทิตยราชทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัยในราว พ.ศ. 1607 และมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เช่นเดียวกับพระธาตุหริภุญชัย ส่วนตำนานมุูลศาสนาระบุเพิ่มเติมว่าในครั้งนั้นทรงโปรด ฯ ให้ประดับทองคำบริเวณส่วนยอดของเจดีย์ จึงด้ชื่อว่าสุวรรณเจดีย์ สุวรรณเจดีย์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐแต่ฐานก่อด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนเหลื่อมกัน 3 ชั้น รองรับเรือนธาตุที่มีซุ้มจระนำซ้อนลดหลั่นกัน 4 ชั้น ภายในซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป ปูนปั้นประทับยืนแสดงปางประทานอภัย ศิลปะหริภุญไชยอายุราวพุทธสตวรรษที่ 17-18 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ เมืองหริภุญไชยมีความเจริญอย่างสูงสุดทั้งด้านการค้า ศาสนาและศิลปะวิทยากร


กิจกกรมที่ต้องทำที่นี่


ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี จาก Google
  ข้อมูล บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (4)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

sky - 7/27/2023
sky
1 - 7/27/2023
okay
11 - 7/27/2023
111

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260