โหลด App ฟรี

ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ

เมือง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญ” หรือ “นักบุญแห่งล้านนา” ที่ได้ทำคุณประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนา เป็นที่เคารพนับถือและเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มีศีลธรรม ความรัก ความเมตตา และใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุข กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนแห่ครัวทาน เครื่องสักการะไหว้สาครูบาศรีวิชัย ขบวนชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ขบวนครัวทานชนเผ่าปากะเกอญอ ขบวนครัวทานจากชุมชนต่างๆ ในตำบลป่าสัก ขบวนสภาวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองลำพูน ขบวนคณะศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศ (ขบวนธรรมยาตรา) เคลื่อนขบวนจากสามแยกดอยติ ไปยังบริเวณด้านหน้ารูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ พิธีสรงน้ำรูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันตีกลองหลวงล้านนา การแข่งขันตีกลองบูชา การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย การแสดงสื่อผสมประกอบแสง สี เสียง ชุด “กลองล้านนาปูจาครูบาเจ้า”พิธีตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 นาที เพื่อถวายบูชาและประกาศคุณงามความดี บูชาบารมีครูบาศรีวิชัย

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ จาก Google
  ข้อมูล ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260