โหลด App ฟรี

วัดพระธาตุหริภุญชัย

(Hariphunchai relics)
เมือง   5898 รีวิว  3863 รูป
ที่ตั้ง เมือง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ 053 563 612
Website http://www.hariphunchaitemple.org/
Email
รายละเอียด
งามสง่าด้วยเจดีย์แบบล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโกศทองคำ ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรจากสุดยอดฝีมือโบราณขรึมและขลังด้วยสิงห์ใหญ่หนึ่งคู่ยืนสง่าเหนือแท่นสูงกว่า 1 เมตร ประหนึ่งรอต้อนรับพุทธศาสนิกชนให้เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูน และ‘สุวรรณเจดีย์’ หรือปทุมวดีเจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลงและอิฐทรงปราสาท มีฐานสี่เหลี่ยมซ้อนขึ้นไปห้าชั้นแต่ละชั้นประดับซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปดินเผาประทับยืน สุวรรณเจดีย์องค์นี้มีพระพิมพ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองลำพูนบรรจุอยู่ภายใน คือ ‘พระเปิม’ วันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ผู้คนหลั่งไหลเข้าร่วมงานนมัสการ
ประจำปี หรือที่เรียกว่างานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญ
ชัย ด้วยการนำน้ำมาจากบ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยขะม้อ และน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งคนเกิดปีระกาไม่ควรพลาดการสักการะองค์พระธาตุหริภุญชัยฯ ณ ใจกลางเมืองลำพูนกิจกกรมที่ต้องทำที่นี่
สรงน้ำพระธาตุ
ทำบุญ
เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล วัดพระธาตุหริภุญชัย จาก Google
  ข้อมูล วัดพระธาตุหริภุญชัย จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (5898)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

1 - 6/16/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1
1 - 6/15/2024
1

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260