โหลด App ฟรีเที่ยวอำเภอเมือง
เที่ยวบ้านธิ
เที่ยวอำเภอแม่ทา
เที่ยงอำเภอบ้านโฮ่ง
เที่ยวอำเภอทุ่งหัวช้าง
เที่ยวอำเภอป่าซาง
เที่ยวอำเภอลี้
เที่ยวอำเภอเมืองหนองล่อง
 

ลาบลุงสอน บ้านธิ

 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
เวลาเปิด-ปิด
9.00-17.00
ที่ตั้ง 1147 (เลยโรงพยาบาลบ้านธิมาประมาณ 500 เมตร) บ้านธิ ต. อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ 053-501 258, 088-252 5347
Website http://
Email
 
   

รายละเอียด
ร้านอาหารพื้นเมือง
เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มติม รีวิวลาบลุงสอน บ้านธิ จาก เว็บ GooGle.com

ข้อมูล ลาบลุงสอน บ้านธิ จาก Google
 
วัดกู่ป่าลาน บ้านธิ
วัดกู่ป่าลานเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอบ้านธิ ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ
0 รีวิว  0 รูป
 
พระพุทธเฉลิมสิริราช วัดศรีดอนชัย บ้านธิ
พระพุทธเฉลิมสิริราช เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่มีความสูง 59 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาค
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดพระธาตุดอยห้างบาตร บ้านธิ
ตั้งอยู่บ้านไซใต้ ห่างจากอำเภอบ้านธิประมาณ 9 กิโลเมตร เมื่อถึงหมู่บ้านไซใต้ จะเห็นพระธาตุดอยห้างบา
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดพระธาตุดอยเวียง บ้านธิ
เป็นวัดโบราณอีกแห่งบนเส้นทางสายลำพูน-บ้านธิ มีพระธาติดอยเวียงเป็นจุดเด่น แวดล้อมด้วยป่าผลัดใบ ตั้งอย
221 รีวิว  0 รูป
 
วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ บ้านธิ
ไทลื้อมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยล้านนา แต่ก็มีลักษณะบางประการ ที่เป็นเอกลักษณ์
101 รีวิว  0 รูป

 

 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260