โหลด App ฟรี

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่สารบ้านตอง

เมือง   1 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ใน ตำบล เวียงยอง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ที่มีชื่อเสียงทางด้านผ้าทอยกดอกซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในปี พ.ศ. 2526 ชาวแม่สารบ้านตองได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยการนำของป้าจรรยาเพื่อสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยกันพัฒนาผ้ายกดอกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบทอดผ้ายก ดอกไม่ให้หายสาบสูญ ช่างทอไหมยกดอกของลำพูนเคยถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการคัดลอกลายพระภูษาโบราณแล้วทอขึ้นใหม่ ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ทอผ้าไหมยกดอกสำหรับเป็นฉลองพระองค์และโปรดเกล้าให้นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ บ้านแม่สารบ้านตองมีผ้าทอยกดอกที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายยกดอกและผ้าไหมยกดอก

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่สารบ้านตอง จาก Google
  ข้อมูล ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่สารบ้านตอง จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (1)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

- 12/4/2018

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260