โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยผ้าไหมยกดอกลำพูน

 
ขัวมุงท่าสิงห์ - วัดต้นแก้ว - วัดพระยืน - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่สารบ้านตอง- สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย- ผ้าไหมยกดอกของลำพูน
 
 
แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม เมือง
ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งน้ำเป็นจุดประสงค์หลัก แต่การสร้างห
0 รีวิว  0 รูป
วัดต้นแก้ว  เมือง
สันนิษฐานว่าย้ายมาจากวัดดอนแก้ว ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.1825 เป็นวัดที่สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครลำพูน เริ่มสร้างเมืองลำพูน เหตุที่ย้า
0 รีวิว  0 รูป
วัดพระยืน  เมือง
ชื่อ “ วัดพระยืน ” เรียกตามปูชนียวัตถุสำคัญที่อยู่ในวัด คือพระยืน ( พระพุทธรูปยืน ) ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับพระยืนนี้ ได้มีการกล่าวไว้ในหนังสือตำนานหลายเ
0 รีวิว  0 รูป
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าแม่สารบ้านตอง เมือง
หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ที่มีชื่อเสียงทางด้านผ้าทอยกดอกซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในปี พ.ศ. 2526 ช
1 รีวิว  0 รูป
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย  เมือง
ลักษณะเด่นของผ้ายกดอก คือในผืนผ้าจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัสมีความนูนที่แตกต่างกันไปตามลวดลาย ซึ่งส่วนใหญ่ลายจะใช้ฝ้ายหรือไหมสีเดียวกันตลอดทั้งผืน บา
0 รีวิว  0 รูป
ผ้าไหมยกดอกของลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง
เคยถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการคัดลอกลายผ้าโบราณ แล้วทอขึ้นมาใหม่ ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260