โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยวิถีสุขภาพ วิถีชุมชน

 
"เทศบาลตำบลอุโมงค์" ต้นแบบ "เกษตรนิเวศน์" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - ข้าวไร่ซ้อมมือ บ้านทาแม่ลอบ - "คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน - กาดของป่าบ้านทาป่าเปา - ผักปลอดสารพิษบ้านวังดิน ลำพูน - ผักหวานป่าบ้านแม่ลาน อ.ลี้ - แก่งก้อ
 
 
"เทศบาลตำบลอุโมงค์" ต้นแบบ "เกษตรนิเวศน์" ตามหลักเ เมือง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ได้ใช้พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเกษตรพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจ โดยน้อมนำพร
0 รีวิว  0 รูป
ข้าวไร่ซ้อมมือ บ้านทาแม่ลอบ แม่ทา
0 รีวิว  0 รูป
"คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหว แม่ทา
ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบ จาก 4 จังหวัด ๆละ 1 ชุมชน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ( จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพู
0 รีวิว  0 รูป
กาดของป่าบ้านทาป่าเปา แม่ทา
ตลาดสดทาป่าเปา อ.แม่ทา ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นตลาดที่จำหน่ายของป่าและสินค้าจากธรรมชาติใหญ่ที่
0 รีวิว  0 รูป
ผักปลอดสารพิษบ้านวังดิน ลำพูน ลี้
ผักปลอดสารพิษบ้านวังดิน ลำพูน
0 รีวิว  0 รูป
ผักหวานป่าบ้านแม่ลาน อ.ลี้ ลี้
ผักหวานป่าบ้านแม่ลาน อ.ลี้
0 รีวิว  0 รูป
แก่งก้อ  ลี้
ตั้งอยู่ ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นทะเลสาบเที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงจากการสร้างเขื่อนภูมิผลอยู่ทางตอนบน ของเขื่อน แก่งก้อเป
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260