โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามเส้นด้ายฝ้ายทอสายใยวิถีจาวยอง

 
บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน -หมู่บ้านหนองเงือก-กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย
-ผ้าตีนจกโหล่งลี้-ผ้าทอลายดีบ้านเวียงแก้ว- กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน
 
 
บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน  ป่าซาง
บ้านดอนหลวงเป็นชุมชนชาวยองดั้งเดิม ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวยอง และได้นำเอาความเป็นชาวยองนี้ ออกมาเผยแพร่และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านดอนห
0 รีวิว  0 รูป
หมู่บ้านหนองเงือก ป่าซาง
จุดกำเนิดของงานหัตกรรมผ้าทอของบ้านหนองเงือกเกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งหลักปักฐานของบรรพบุรุษ 5ครอบครัว โดยงานหัตถกรรมในช่วงแรกจะเป็นการทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้เอ
0 รีวิว  0 รูป
กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง
กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย ตำบลหนหองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เกิดจากการรวมกลุ่มที่มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งไ
0 รีวิว  0 รูป
ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ลี้
ภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า 200 ปี เพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่ามิให้เลือนหายไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด สืบต่อ และเกิดความรักความหวงแหนในของดี และยังส่งเ
0 รีวิว  0 รูป
ผ้าทอลายดีบ้านเวียงแก้ว เมือง
0 รีวิว  0 รูป
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน ทุ่งหัวช้าง
เริ่มจากภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองที่ทอผ้าไว้ใช้เองทั้งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นพัฒนาสู่ การทอเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เสริม ปัจจุบันมีสมาชิ
2 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260