โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยวิถี 4 ชาติพันธุ์

 
วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ - ผ้าปักเมืองยอง ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย - ผ้าทอกระเหรี่ยง แม่ขนาด - บ้านผาเงิบ แม่สะแงะ โป่งผาง แหล่งปลูกฝ้ายพื้นเมือง - เครื่องเงิน ผ้าทอกะเหรี่ยงพระบาทห้วยต้ม
 
 
วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ บ้านธิ
ไทลื้อมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยล้านนา แต่ก็มีลักษณะบางประการ ที่เป็นเอกลักษณ์เดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณี พิธีกรรม ภาษา
0 รีวิว  0 รูป
ผ้าปักเมืองยอง ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ป่าซาง
ผ้าปักเมืองยอง ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย
0 รีวิว  0 รูป
ผ้าทอกระเหรี่ยง แม่ขนาด แม่ทา
บ้านแม่ขนาด เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีพื้นที่อยู่ในเขต ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่
0 รีวิว  0 รูป
บ้านผาเงิบ แม่สะแงะ โป่งผาง แหล่งปลูกฝ้ายพื้นเมือง แม่ทา
บ้านผาเงิบ แม่สะแงะ โป่งผาง แหล่งปลูกฝ้ายพื้นเมือง
0 รีวิว  0 รูป
เครื่องเงิน ผ้าทอกะเหรี่ยงพระบาทห้วยต้ม ลี้
กะเหรี่ยงบ้านพระบาทห้วยต้ม เป็นกะเหรี่ยงที่อพยพมาจากจังหวัดตากและเชียงใหม่ ด้วยความศรัทธาในตัวครูบาวงศ์และพระพุทธศาสนาจนยกเลิกพิธีกรรมดั้งเดิมของตน กะ
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260