โหลด App ฟรี

ผ้าไหมยกดอกของลำพูน

อำเภอทุ่งหัวช้าง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง ปาริชาติไหมไทย ที่อยู่ ๖๙ ๘ - ตำบลบ้านปวง ต. อ.อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๘๔๗๕๓๖๘๙
Website http://
Email
รายละเอียด
เคยถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการคัดลอกลายผ้าโบราณ แล้วทอขึ้นมาใหม่ ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ทอผ้าไหมยกดอก สำหรับเป็นฉลองพระองค์ และโปรดเกล้าฯให้นำเผยแพร่ยังต่างประเทศ
กรมศิลปากร ยังวางใจให้คัดเลือกลายโบราณที่ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้ แล้วทอขึ้นมาใหม่ คงรูปแบบให้เหมือนเดิม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการทอผ้ายกหรือยกมุก เป็นวิธีการทอให้เกิดลวดลาย โดยการยกตะกอแยกด้วยด้ายเส้นยืน และในบางครั้งการยกดอก จะมีการเพิ่มด้ายด้วยเส้นพุ่งจำนวนสองเส้นหรือมากกว่า เข้าไปในผืนผ้าคนลำพูน มีทักษะการทอผ้าไว้ใช้เองมาตั้งแต่โบราณ ผ้ายกดอกนั้นได้ทอไว้ใช้เอง เป็นผ้าฝ้าย ไม่วิจิตรบรรจงเท่าไรนัก จนกระทั่ง พระราชชายาในพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้า เจ้าดารารัศมี ซึ่งเป็น
พระญาติกับเจ้าเมืองลำพูน ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอก ที่มีลวดลายงามแปลกตาและวิจิตรบรรจง ซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้มาจากราชสำนักให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญ พระชายาของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย และเจ้าหญิงลำเจียก ธิดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ การทำผ้าไหมยกดอก จึงเป็นที่แพร่หลายทั่วไป คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การทอผ้าไหมยกดอกจากภายในคุ้ม และต่อมา ผ้าไหมยกดอกลำพูน จึงเป็นที่รู้จักและเป็นภูมิปัญญา เป็นเอกลักษณ์ของคนลำพูน จนถึงปัจจุบันกิจกกรมที่ต้องทำที่นี่


ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ผ้าไหมยกดอกของลำพูน จาก Google
  ข้อมูล ผ้าไหมยกดอกของลำพูน จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260