โหลด App ฟรี

บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน

ป่าซาง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่แรง ต. อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
บ้านดอนหลวงเป็นชุมชนชาวยองดั้งเดิม ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวยอง และได้นำเอาความเป็นชาวยองนี้ ออกมาเผยแพร่และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านดอนหลวง ทั้งภาษายอง วิธีทางการดำเนินชีวิต ผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่นเอาไว้อย่างมั่นคง
ด้วยความสามารถด้านฝีมือโดดเด่น จึงทำให้บ้านดอนหลวง มีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก ไม้แกะสลัก และเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งนี้การเริ่มต้นเกี่ยวกับการทอผ้าเกิดขึ้นจากที่ชาวบ้านได้เข้ารับจ้างทอผ้าในตัวอำเภอป่าซาง ต่อมาโรงงานทอผ้าในตัวอำเภอเริ่มเปิดตัวลง จึงมีการทอผ้าออกจำหน่ายเองของช่างทอในหมู่บ้าน และตามมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง รวมทั้งมีการตั้งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอป่าซาง ขึ้นในหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์เด่น
บ้านดอนหลวง ได้รับการพัฒนาทักษะด้านหัตถกรรมการทอผ้าจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
- ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ โดยมีศูนย์ทอผ้าภายในชุมชนทั้งหมด 8 จุด และมีศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข้ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นศูนย์กลางในการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
- ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (ผ้ามัดย้อม) ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทำผ้าบาติกของที่นี่ จะเป็นผ้าบาติกมัดย้อม ประเภทเป็นเสื้อผ้า ชุดนอน ชุดลำลอง ส่งแหล่งจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด


เส้นทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน จาก Google
  ข้อมูล บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260