โหลด App ฟรี

กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย

บ้านโฮ่ง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านหนองปลาสวาย ตำบลหนหองปลาสวาย ต. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย ตำบลหนหองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เกิดจากการรวมกลุ่มที่มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความหมายว่า "ตีน เป็นภาษาพื้นบ้านแปลว่า ชายผ้าถุงของผู้หญิง คำว่า จก เป็นผ้าพื้นบ้าน แปลว่า การล้วงหรือเอามือสอดเข้าไป การทอผ้าตีนจกจะทำด้วยมือโดยใช้มือล้วงฝ้ายหรือจกฝ้ายให้ได้ผ้าเป็นผืน "
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2537 จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน 4 คนที่มีแนวคิดเดียวกันได้แก่
1.นางดา สุยะสาม
2.นางมูล ทาบ้านแป้น
3.นางศรีบุตร วงศ์สุภา
4.นางจันทร์แก้ว เป็งปันมา


ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย จาก Google
  ข้อมูล กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260