โหลด App ฟรี

ผ้าตีนจกโหล่งลี้

ลี้   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านโหล่งลี้ ต. อ.ลี้ จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
ภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า 200 ปี เพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่ามิให้เลือนหายไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด สืบต่อ และเกิดความรักความหวงแหนในของดี และยังส่งเสริมในการแต่งกาย ให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่ชัดเจน สร้างวิถีชีวิตอันที่ยากจะหาชมได้ และต่อยอดไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ดีในอนาคต ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นมรดกที่แท้จริงของชาวไทยวนในชุมชน “โหล่งลี้” จังหวัดลำพูน หาได้เป็นผ้าจกที่มีการโยกย้ายหรือพยพมาจากชุมชนแห่งใดไม่ “ผ้าจกโหล่งลี้” ถือเป็นมรดกอันภาคภูมิใจของชาวลี้และชาวลำพูน แม้จะเคยถูกเก็บงำจนกระทั่งเกือบลืมไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม ลายจกโหล่งลี้ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ลายจกตีนซิ่น ลายจกหน้าหมอน และลายจกผ้าหลบหรือผ้าปูที่นอน ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ตระกูลลุ่มน้ำลี้ น้ำปิง ซิ่นที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ด้วยหางสะเปา แต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกับซิ่นจกที่อื่น ใช้กรรมวิธีการทอแบบจกเก็บลายเก็บ เก็บลายจากด้านหลัง แต่ใช้เขาเป็นตัวช่วยเก็บลาย ทำให้เร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งต่างกับของแม่แจ่มที่ใช้ขนเม่นเก็บลายจกอยู่ แต่ถึงยังไงก็ตามซิ่นทุกผืนย่อมมีเรื่องราว จิตวิญญาณของผู้ทอ ฝากไว้ในผืนผ้า รอว่าซักวันซิ่น “โหล่งลี้” จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง รอการฟื้นฟูและพัฒนา ให้สมกับคำว่า “งามแบบเบ้า” จาวไตยวน

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ผ้าตีนจกโหล่งลี้ จาก Google
  ข้อมูล ผ้าตีนจกโหล่งลี้ จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260