โหลด App ฟรี

"เทศบาลตำบลอุโมงค์" ต้นแบบ "เกษตรนิเวศน์" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมือง   1583 รีวิว  1553 รูป
ที่ตั้ง อุโมงค์ ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ได้ใช้พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเกษตรพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจ โดยน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงานและนำไปขยายต่อยอดสู่ชุมชนจนประสบผลสำเร็จ สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ แบ่งเป็นทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล บ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ดไข่ โรงเรือนเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงวัวขาวลำพูน วัวพันธุ์พื้นเมือง การทำปุ๋ยอินทรีย์และพืชผักปลอดสารเคมี 100% ส่วนผลผลิตของโครงการทางจังหวัดจะหาตลาดให้ โดยจัดเป็นมุมขายผักปลอดภัยจากเกษตรกรในชุมชน เช่น ในพื้นที่ตลาด ย่านชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น การปลูกผักปลอดสารพิษเน้นการใช้ปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ ปั่นจักรยานเพื่อสูบน้ำมารดต้นไม้ เลี้ยงหมูสมุนไพรคือการเลี้ยงหมูโดยให้กินพืชผักสมุนไพร แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อปลูกข้าว โดยใช้ควายทำนาและใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าว ในส่วนพื้นที่ในนาใช้ปลูกข้าว ข้างๆนามีร่องน้ำก็จะเลี้ยงปลา หอย กุ้งฝอย ปลาก็ได้กินอาหารเหล่านี้ บริเวณขอบท้องร่องก็เปลี่ยนเป็นแปลงผัก รอบๆแปลงนาก็เลี้ยงเป็ดไก่ ถ้าหอยเชอร์รี่ระบาดก็ปล่อยเป็ดให้ไปกินหอยให้ธรรมชาติเข้ามาเกื้อกูลกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล "เทศบาลตำบลอุโมงค์" ต้นแบบ "เกษตรนิเวศน์" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก Google
  ข้อมูล "เทศบาลตำบลอุโมงค์" ต้นแบบ "เกษตรนิเวศน์" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (1583)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1
1 - 9/19/2023
1

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260