โหลด App ฟรี

วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ

บ้านธิ   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง บ้านธิ ต. อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
ไทลื้อมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยล้านนา แต่ก็มีลักษณะบางประการ ที่เป็นเอกลักษณ์เดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณี พิธีกรรม ภาษา และศิลปะการทอผ้า ดังนั้นในปัจจุบัน จึงมีชุมชนชาวไทลื้อกระจายกันอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ถึงแม้จะได้พัฒนาความเป็นอยู่คล้ายกับชาวไทยล้านนาโดยทั่วไป แต่ชาวไทยลื้อก็ยังคง รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่น เช่น การเกษตรกรรม หัตถกรรม อาหาร ศิลปะการทอผ้า วรรณกรรม และภาษาไทลื้อ ซึ่งถือได้ว่า เป็นเผ่าที่สามารถนำวัฒนธรรมของตนเองมาปรับให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน และมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกับคนในสังคมเมืองมากนัก เพราะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนี้เองทำให้คนไทลื้อเป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ จาก Google
  ข้อมูล วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260