โหลด App ฟรี

ประเพณี สรง น้ำ ครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า

ป่าซาง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง วัดพระบาทตากผ้า ต. อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแผ่ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของทุกภาคส่วน สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเหนือให้ยืนยาวต่อไป พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า รอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระบาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทของพระองค์ เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกในการที่สถานที่นั้นๆ จะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต รอยตากผ้าเป็นรอยผ้าจีวรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้มอบให้พระอานนท์นำจีวรไปซักที่ท่าน้ำวังซักครัว (บริเวณที่บรรจบของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำกวง) แล้วนำมาตากตรงลานผาลาด รูปเหมือนพระสุพรหมยานเถระ (หลวงปู่ครูบาพรหมา) เป็นรูปปั้นที่ลูกศิษย์ได้ร่วมกันสร้างถวายเพื่อเป็นอนุสรณ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี น้ำธรรมคำสั่งสอนของท่านครูบาที่ได้เฝ้าอบรมจากอดีตถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ประเพณี สรง น้ำ ครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า จาก Google
  ข้อมูล ประเพณี สรง น้ำ ครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260