โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยวัฒนธรรมงดงามประเพณีล้ำค่าเมืองหละปูน

 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย - บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี - ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ - ประเพณี สรง น้ำ ครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า - งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง - ตวยฮอยครูบาไหว้สาพระพุทธบาทสามยอด - สรงน้ำ4 ครูบาเมืองหละปูน
 
 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เมือง
ช่วงเวลา จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) ชาวบ้านเรียกว่า ประเพณีแปดเป็ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจัดขึ้นทุกปี เพราะถือว่าพระธา
0 รีวิว  0 รูป
บูชาเจดีย์คู่ปทุมวดี เมือง
เจดีย์ปทุมวดี ตำนานกล่าวว่า สร้างโดยพระนางปทุมวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช พร้อมกับพระเจ้าอาทิตยราชทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัยในรา
4 รีวิว  4 รูป
ประเพณี สรงน้ำครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ เมือง
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญ” หรือ “นักบุญแห่งล้านนา” ที่ได้ทำคุณประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแ
0 รีวิว  0 รูป
ประเพณี สรง น้ำ ครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า ป่าซาง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแผ่ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของทุกภาคส่วน สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
0 รีวิว  0 รูป
วัดพระเจ้าตนหลวง บ้านโฮ่ง
เริ่มแรม 13 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 8 เหนือเป็นการทำบุญเปิดงาน
สิ้นสุดแรม 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 8 เหนือเป็นวันสุดท้ายของงาน
มีการทำบุญตักบาต
1 รีวิว  0 รูป
ตวยฮอยครูบาไหว้สาพระพุทธบาทสามยอด บ้านโฮ่ง
กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการพิสูจน์แรงศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมงาน เนื่องจากวัดพระพุทธบาทสามยอดอยู่บนภูเขาสูง ก
0 รีวิว  0 รูป
สรงน้ำ4 ครูบาเมืองหละปูน เมือง
สรงน้ำ4 ครูบาเมืองหละปูน
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260