โหลด App ฟรี

วัดพระเจ้าตนหลวง

บ้านโฮ่ง   1 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย ต. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
เริ่มแรม 13 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 8 เหนือเป็นการทำบุญเปิดงาน
สิ้นสุดแรม 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 8 เหนือเป็นวันสุดท้ายของงาน
มีการทำบุญตักบาตร ทำบุญทักษิณานุปทาน การอนุรักษ์การประกวดครัวทาน และการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาภายหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจ้าตนหลวงนั้น โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล วัดพระเจ้าตนหลวง จาก Google
  ข้อมูล วัดพระเจ้าตนหลวง จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (1)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

- 4/12/2019

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260