โหลด App ฟรี

ตวยฮอยครูบาไหว้สาพระพุทธบาทสามยอด

บ้านโฮ่ง   0 รีวิว  0 รูป
ที่ตั้ง พระพุทธบาทสามยอด ตำบลป่าพลู ต. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
รายละเอียด
กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการพิสูจน์แรงศรัทธาของประชาชนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมงาน เนื่องจากวัดพระพุทธบาทสามยอดอยู่บนภูเขาสูง การเดินทางยากลำบาก ซึ่งถ้าไม่มีแรงศรัทธาและไม่เห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว งานประเพณีนี้คงไม่เกิดขึ้น และวัดพระพุทธบาทสามยอดแห่งนี้ ชาวลำพูนเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีบ่อน้ำทิพย์ รวมถึงโบราณสถานทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญของล้านนาถึง 3 ท่านคือ ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี และ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ที่ได้สร้างวิหารมหาอุตม์และวิหารเปือย

ข้อมูลเพิ่มเติม และรีวิวสถานที่นี้ จากรอบข้าง

  ข้อมูล ตวยฮอยครูบาไหว้สาพระพุทธบาทสามยอด จาก Google
  ข้อมูล ตวยฮอยครูบาไหว้สาพระพุทธบาทสามยอด จากเว็บไปด้วยกัน
   
 
   
Reviews (0)
เขียนรีวิวสถานที่
ข้อความ :
รูปภาพ :
เขียนโดย :

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260