โหลด App ฟรีเที่ยวอำเภอเมือง
เที่ยวบ้านธิ
เที่ยวอำเภอแม่ทา
เที่ยงอำเภอบ้านโฮ่ง
เที่ยวอำเภอทุ่งหัวช้าง
เที่ยวอำเภอป่าซาง
เที่ยวอำเภอลี้
เที่ยวอำเภอเมืองหนองล่อง
 

ที่นี่แม่ทา กาแฟหน้าบ้าน

 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
เวลาเปิด-ปิด
9.00-17.00
ที่ตั้ง แม่ทา ต. อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์
Website http://
Email
 
   

รายละเอียด
ร้านกาแฟ

ข้อมูลเพิ่มติม รีวิวที่นี่แม่ทา กาแฟหน้าบ้าน จาก เว็บ GooGle.com

ข้อมูล ที่นี่แม่ทา กาแฟหน้าบ้าน จาก Google
 
เจ้าพ่อผาด่าน แม่ทา
ตามตำนานที่เล่าขานสืบกันมาจากผู้เฒ่าผู้ แก่ เล่าสืบกันมาหลายชั่วอายุคนว่าเจ้าพ่อผาด่าน เป็นเจ้าพ่อสิ
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดผาตั้ง แม่ทา
วัดผาตั้งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 โดยมีพระอธิการหลวงกาวิจา เป็นผู้นำบุกเบิกในการสร้างวัด โดยได้รับความเม
0 รีวิว  0 รูป
 
ไม้แกะสลักแม่ทา แม่ทา
เป็นผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญา ทักษะ และความละเอียดประณีตของช่างแกะสลักมาสร้างสรรค์เ
1 รีวิว  0 รูป
 
บ้านผาเงิบ แม่สะแงะ โป่งผาง แหล่งปลูกฝ้ายพื้นเมือง แม่ทา
บ้านผาเงิบ แม่สะแงะ โป่งผาง แหล่งปลูกฝ้ายพื้นเมือง
0 รีวิว  0 รูป
 
ผ้าทอกระเหรี่ยง แม่ขนาด แม่ทา
บ้านแม่ขนาด เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีพื้นที่อยู่ในเขต ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ชาวเขาที่
0 รีวิว  0 รูป
 
กาดของป่าบ้านทาป่าเปา แม่ทา
ตลาดสดทาป่าเปา อ.แม่ทา ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เ
0 รีวิว  0 รูป
 
 แม่ทา
ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบ จาก 4 จังหวัด ๆละ 1 ชุมชน ในเขตพื้นที่ 4 จ
0 รีวิว  0 รูป
 
ข้าวไร่ซ้อมมือ บ้านทาแม่ลอบ แม่ทา
1585 รีวิว  0 รูป
 
ดอกเอื้องสามปอยขุนตาน แม่ทา
เอื้องสามปอยขุนตาน เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเจริญเติบโตทางปลายยอด ตั้งขึ
0 รีวิว  0 รูป
 
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา
เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทาและจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัตรประกาศเป็นอุทยา
0 รีวิว  0 รูป

 

 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260