โหลด App ฟรีเที่ยวอำเภอเมือง
เที่ยวบ้านธิ
เที่ยวอำเภอแม่ทา
เที่ยงอำเภอบ้านโฮ่ง
เที่ยวอำเภอทุ่งหัวช้าง
เที่ยวอำเภอป่าซาง
เที่ยวอำเภอลี้
เที่ยวอำเภอเมืองหนองล่อง
 

โรงแรมแท่นทอง 1

 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
ช่วงราคาห้องพักต่อคืน
550 บาท
ที่ตั้ง เลขที่ 211/32-65 ถ.สันป่ายาง ต.ในเมือง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ 053-510222 แฟกซ์ 053-510212
Website www.thanthonghotel.com
Email thanthonghotel@hotmail.com
 
   
Hotel description
ห้องพักสะอาด ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมืองลำพูน มาตรฐานโรงแรม เฟอร์นิเจอร์ ครบครัน แอร์, พัดลม , INTERNET ทีวี , UBC , ดาวเทียม เดินทางสะดวกสบาย เพียง 20 นาทีจากเชียงใหม่ สถานที่พักที่จะพาคุณหนีความอึกทึก ติดต่อห้องพัก 053-510-222

There are clean rooms, wide parking, convenient and safety. It’s located on downtown of Lumphun. Following hotel standard, it fully furnished furniture, air- conditioning, fan, internet, TV, UBC and satellite. Conveniently transport only 20 minutes from Chiang Mai. It takes you out of boisterousness.
Contact: 053- 510-222


Accommodation

Facilities
ที่จอดรภ . สะอาด . ปลอดภัย .พร้อม รปภ. 
Map

 
วัดพระธาตุหริภุญชัย เมือง
งามสง่าด้วยเจดีย์แบบล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโกศทองคำ ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลา
5747 รีวิว  รูป
 
วัดจามเทวี เมือง
วัดจามเทวี วัดเก่าแก่สำคัญตั้งแต่สมัยล้านนาไทยตำนานเล่าว่า พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1298 โดย
10 รีวิว  รูป
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เมือง
เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจาก
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดพระยืน  เมือง
ชื่อ “ วัดพระยืน ” เรียกตามปูชนียวัตถุสำคัญที่อยู่ในวัด คือพระยืน ( พระพุทธรูปยืน ) ซึ่งเรื่องเกี่
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดมหาวันวรมหาวิหาร เมือง
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเ
0 รีวิว  0 รูป
 
โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า เมือง
กู่ช้าง ปูชนียสถานที่ชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการสร้างศาลเจ้าพ่
2961 รีวิว  0 รูป
 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เมือง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดสันป่ายางหลวง  เมือง
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที
0 รีวิว  0 รูป
 
สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพู เมือง
คนลำพูนนั้นทอผา้ใชเ้องมาแต่นมนานผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูน เป็นที่ต้องการทั่วไปไ
273 รีวิว  0 รูป
 
แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม เมือง
ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไป
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260