โหลด App ฟรีเที่ยวอำเภอเมือง
เที่ยวบ้านธิ
เที่ยวอำเภอแม่ทา
เที่ยงอำเภอบ้านโฮ่ง
เที่ยวอำเภอทุ่งหัวช้าง
เที่ยวอำเภอป่าซาง
เที่ยวอำเภอลี้
เที่ยวอำเภอเมืองหนองล่อง
 

เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน

 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
ช่วงราคาห้องพักต่อคืน
500-900 บาท
ที่ตั้ง เมือง ต. อ.เมือง จ.ลำพูน  
เบอร์โทรศัพท์ 053011867
Website http://www.grandjamjureelp.com/
Email webmaster@thai2biz.net
 
   
Hotel description
เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ตั้งอยุ่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูน สามารถเดินทางมาได้ง่าย เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดกับน้ำเหมือง (คลองเกษตร) ทำให้บรรยากาศโดยรอบชุ่มชื่น และเต็มไปด้วยต้นไม่นานาชนิด เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท รับจัดงานเลี้ยง งานสัมนา พร้อมทั้งยังมีที่พักให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติ


Whether you're a tourist or traveling on business, The Grandjamjuree Resort is a great choice for accommodation when visiting Lamphun. From here, guests can enjoy easy access to all that the lively city has to offer. With its convenient location, the hotel offers easy access to the city's must-see destinations.
Accommodation

Facilities

 
Map

 
วัดพระธาตุหริภุญชัย เมือง
งามสง่าด้วยเจดีย์แบบล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในโกศทองคำ ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลา
5898 รีวิว  รูป
 
วัดจามเทวี เมือง
วัดจามเทวี วัดเก่าแก่สำคัญตั้งแต่สมัยล้านนาไทยตำนานเล่าว่า พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1298 โดย
10 รีวิว  รูป
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เมือง
เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจาก
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดพระยืน  เมือง
ชื่อ “ วัดพระยืน ” เรียกตามปูชนียวัตถุสำคัญที่อยู่ในวัด คือพระยืน ( พระพุทธรูปยืน ) ซึ่งเรื่องเกี่
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดมหาวันวรมหาวิหาร เมือง
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเ
0 รีวิว  0 รูป
 
โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า เมือง
กู่ช้าง ปูชนียสถานที่ชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการสร้างศาลเจ้าพ่
3110 รีวิว  0 รูป
 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เมือง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที
0 รีวิว  0 รูป
 
วัดสันป่ายางหลวง  เมือง
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที
0 รีวิว  0 รูป
 
สัมผัสวิถีชุมชนบ้านเวียงยอง แหล่งทอผ้าไหมยกดอกลำพู เมือง
คนลำพูนนั้นทอผา้ใชเ้องมาแต่นมนานผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูน เป็นที่ต้องการทั่วไปไ
273 รีวิว  0 รูป
 
แหล่งช็อปปิ้งกาดขัวมุงถนนวัฒนธรรม เมือง
ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไป
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260