โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยวัดเก่าล้ำค่างดงามตามรอยปูนปั้น

 
วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระยืน - หัตถกรรมปูนปั้นบ้านศรีเมืองยู้ เวียงยอง - วัดอินทขิล - วัดป่าซางงาม - หอไตรวัดป่าเหียง - ปั้นหม้อน้ำดินเผาบ้านสันเหมือง
 
 
หัตถกรรมปูนปั้นบ้านศรีเมืองยู้ เวียงยอง เมือง

หัตถกรรมปูนปั้นบ้านศรีเมืองยู้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 662 กม
0 รีวิว  0 รูป
วัดอินทขิล  ป่าซาง
สร้างขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๓๗ ตรงกับเดือน ๘ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ (เดือน ๖) ปีขาล จุลศักราช ๑๑๕๖ ร.ศ.๑๓ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ เวลา ๐
273 รีวิว  253 รูป
วัดป่าซางงาม  ป่าซาง
ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าซาง วัดประจำอำเภอ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลสราการ ถือเป็นพระประจำอำเภอป่าซาง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่วัดนี้มีหอไตรลักษณะเป็นต
0 รีวิว  0 รูป
หอไตรวัดป่าเหียง ป่าซาง
เป็นวัดเล็ก ๆ มีหอไตรกลางน้ำหนึ่งในสองแห่งของ อ.ป่าซาง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจ ที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจชมโบราณสถานเท่านั้น ตามประวัติ
0 รีวิว  0 รูป
ปั้นหม้อน้ำดินเผาบ้านสันเหมือง เวียงหนองล่อง
ในอดีตบ้านสันเหมือง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งผลิตหม้อน้ำดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน นอกจากมีการผลิตหม้อน้ำดินเผาแล้ว ยั
0 รีวิว  0 รูป
วัดสันป่ายางหลวง  เมือง
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลัก
0 รีวิว  0 รูป
วัดพระยืน  เมือง
ชื่อ “ วัดพระยืน ” เรียกตามปูชนียวัตถุสำคัญที่อยู่ในวัด คือพระยืน ( พระพุทธรูปยืน ) ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับพระยืนนี้ ได้มีการกล่าวไว้ในหนังสือตำนานหลายเ
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260