โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี

 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี - เจดีย์วัดกู่กูด - กู่ช้างกู่ม้า - วัดสันป่ายางหลวง - วัดกู่ระมัก - โบราณสถานวัดเกาะกลาง
 
 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เมือง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลป
0 รีวิว  0 รูป
วัดจามเทวี เมือง
วัดจามเทวี วัดเก่าแก่สำคัญตั้งแต่สมัยล้านนาไทยตำนานเล่าว่า พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1298 โดยช่างฝีมือชาวละโว้ หลังมีพระชนม์ได้60 พรรษา ทรงสละร
0 รีวิว  0 รูป
โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า เมือง
กู่ช้าง ปูชนียสถานที่ชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างขึ้นใกล้กับองค์สถูปกู่ช้างในฐานะช้างทรงของ
273 รีวิว  253 รูป
วัดสันป่ายางหลวง  เมือง
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลัก
0 รีวิว  0 รูป
โบราณสถานวัดเกาะกลาง ป่าซาง
เป็นที่ตั้งของวัดเกาะกลาง รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่มีโบราณวัตถุและชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้น เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายุร่วม
0 รีวิว  0 รูป
วัดกู่ละมัก เมือง
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260