โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยครุบาศรีวิชัย

 
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระพุทธบาทตากผ้า - วัดบ้านปาง - นกยูงป่าบ้านแม่ป้อกใน
 
 
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  เมือง
ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในล้านนาว่าเป็น “ฅนบุญ” หรือ “นักบุญ” หรือ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” “พระครูศรีวิชัย” “ครูบาศีลธรรม” หรือ ทุเจ้าสิร
273 รีวิว  253 รูป
งามเลิศล้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ป่าซาง
ตำนาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทยในปัจจุบัน) พระอง
0 รีวิว  0 รูป
ถิ่นครูบาศรีวิชัย ลี้
วัดบ้านปาง เป็นวัดสำคัญที่ ‘ครูบาศรีวิชัย’ บวชเรียนเป็นวัดแรก ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ โบสถ์และวิหารสวยงามตามแบบล้านนา ภายในจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แส
0 รีวิว  0 รูป
นกยูงป่าบ้านแม่ป้อกใน ลี้
ชาวบ้านเล่ากันว่าเป็นลูกหลานของนกยูงคู่แรกที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาจากประเทศพม่า บ้างก็เรียกกันว่า “นกยูงครูบา” ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเฝ้าชมฝูงน
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260