โหลด App ฟรี

 

เส้นทางตามรอยรถไฟสายประวัติศาสตร์

 
สถานีรถไฟลำพูน- สะพานขาว -สถานีรถไฟขุนตาน -อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล-ดอกเอื้องสามปอยขุนตาน
 
 
สถานีรถไฟลำพูน เมือง
จังหวัดลำพูนมีทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ – เชียงใหม่) ที่เดินทางขึ้น – ล่อง ผ่านสถานีรถไฟต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นขบวนรถสินค้าทั้งหมด 6 ขบวน และขบว
3 รีวิว  0 รูป
ยลสะพานขาวท่าชมภู แม่ทา
สะพานขาวทาชมภู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2462 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีรถไฟทาชมภู ในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสะพานขาวทาชมภู หรือ “สะพานขาว” ตามที
274 รีวิว  253 รูป
สถานีรถไฟขุนตาน  แม่ทา
เป็นสถานีระดับ 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นระยะทาง 683.14 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ระบบอาณัติสัญญาณใช้สัญญาณแบบหา
0 รีวิว  0 รูป
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา
เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทาและจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัตรประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีเนื้อที่
0 รีวิว  0 รูป
ดอกเอื้องสามปอยขุนตาน แม่ทา
เอื้องสามปอยขุนตาน เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเจริญเติบโตทางปลายยอด ตั้งขึ้นหรือโค้งงอ มีรากอากาศยาวจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสล
0 รีวิว  0 รูป

 

 
 
 
Copyright © 2016-2018 สนง.ปลัด อบจ.ลำพูน. All rights reserved. เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท | เจ้าของร้านอาหาร
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร: 0-5359-7260